INTERIÉROVÝ DIZAJN

cena

13€/m2

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Prvé stretnutie a obhliadka priestorov v prípade, že sa jedná o rekonštrukciu existujúceho priestoru. Pri obhliadke, priestor zameriame pre potreby nasledujúcich dizajnových úkonov a následne jeho skutkový stav zdigitalizujeme. V prípade, že sa jedná o ešte neexistujúcu novostavbu postačí nám projektová dokumentácia od architekta.

Interiérový dizajn / štúdia. Podľa Vami prinesených obrázkov a popisu vytvoríme dizajnový moodboard, ktorý Vám priblíži našu víziu k návrhu. V moodboarde si predstavíme farebnú kombináciu a materiálové prevedenie zariaďovacích prvkov. Taktiež si bližšie ukážeme pomocou obrázkov, akým dizajnovým smerom sa budeme uberať a aký celkový dojem / pocit z interiéru chceme dosiahnuť. Interiérový dizajn je možné 1x pripomienkovať.

Fotorealistická 3D vizualizácia zobrazujúca dizajnovú ideu v 3D.
Tento proces trvá cca 1 mesiac.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

cena

20€/m2

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Projektová dokumentácia. PD obsahuje kompletnú výkresovú dokumentáciu pre vyhotovenie interiéru podľa návrhu. Výkresy nábytku na mieru pre stolára, kladačské plány, rozkres elektrických rozvodov, vodoinštalácie a odpadov. Situačné výkresy rozmiestnenia mobiliáru a ostatných zariaďovacích prvkov (Ak je potreba). SDK podhľady, materiálové riešenie povrchov, výkresy osvetlenia či špecifických detailov. Nákupný zoznam typových zariaďovacích prvkov. Približná cenová kalkulácia projektu.

Celkovú kalkuláciu projektu je možné stanoviť až po dohode a upresnení presných dodávateľov a profesistov.

Tento proces trvá cca 1-2 mesiace

K projektovej dokumentácii je potrebné si objednať službu interiérový dizajn.

INTERIÉR NA KĽÚČ

cena

25€/m2

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Príprava rozpočtu. Na príprave podrobného rozpočtu pracujeme pomocou zdieľanej tabuľky, do ktorej máte kedykoľvek prístup a môžete jednotlivé položky komentovať a schvaľovať. Rozpočet sa najskôr nacenuje na hrubo a priebežne sa aktualizuje podľa cenových ponúk od dodávateľov.

Obstaranie vzoriek materiálov pre lepšiu predstavu o nábytku a ostatných zariaďovacích prvkov.

Obhliadka priestoru. S potrebnými profesistami spravíme prehliadku bytu / domu, kde si prejdeme potrebné informácie k projektu. Profesisti budú mať možnosť zamerať priestor pre potreby ich ďalšej práce.

Naplánovanie objednávok stavebného materiálu podľa potrieb jednotlivých profesistov, prevzatie pri doručení na adresu. Vybavenie reklamácií poškodených či chybných dodávok materiálu.

Začiatok stavebných prác. Po obhliadke s profesistami si naplánujeme harmonogram prác tak, aby realizácia napredovala plynulo. Pri stavebných prácach vykonávame autorský dozor, dohliadame na to, aby bol interiér prevedený v zmysle návrhu. Riešime prípadné skryté konštrukčné prekvapenia.

Montáž nábytku a dokončovacie práce. Po ukončení stavebných prác je interiér pripravený na montáž nábytku. Priebežne objednávame a doručíme na miesto potrebné zariaďovacie prvky a dizajnové doplnky.

Ukončenie realizácie. Dom / byt pripravený na sťahovanie.

Tento proces trvá cca 3 - 6 mesiacov, podľa veľkosti a náročnosti projektu.

K interiéru na kľúč je potrebné si objednať službu interiérový dizajn a projektová dokumentácia.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 951 301 225

© 2020 FRT Corporation, s.r.o.