ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

cena

20€/m2

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Prvé stretnutie, na ktorom sa zoznámime a vysvetlíte nám, ako si Váš domov predstavujete. My následne podľa vašej predstavy vypracujeme návrh / architektonickú štúdiu Vášho domu. Štúdia obsahuje pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, 3D model domu a vizualizácie exteriéru s materiálovými riešeniami.

V cene sú zahrnuté 2 varianty riešenia.
Doba dodania cca 1-2 mesiace.

REALIZAČNÝ PROJEKT

cena

od 65€/m2

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Na základe architektonickej štúdie vypracujeme realizačný projekt. Tento projekt slúži ako na stavebné povolenie tak aj na samotnú realizáciu domu.

Realizačný projekt obsahuje výkres situácie objektu, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, podrobné stavebné výkresy (pôdorysy, pohľady, rezy), riešenie stavebných detailov, projekt statiky, projekt a všetky potrebné výkresy a rezy pre vodovod, kanalizácie, plynoinštalácie, projekt vykurovania, projekt elektroinštalácií, bleskozvodu, projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti budovy (EHB) ako aj projekty všetkých potrebných prípojok a podrobnú projektovú dokumentáciu pre jednotlivých profesistov atď.

Doba dodania cca 2 -3 mesiace.

STAVBY NA KĽÚČ

cena

individuálne nacenenie

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Stavbu riešime komplexne od architektonickej štúdie až po samotnú realizáciu domu. Realizáciu domu je možné zhotoviť vo vami preferovanom rozsahu. Od hrubej stavby až po stavbu na kľúč s interiérom. Na stavbách na mieru spolupracujeme s nami overenou stavebnou firmou. Pri stavbe riešime všetky potrebné objednávky a reklamácie tovaru za Vás. Taktiež pri akýchkoľvek nejasnostiach na stavbe je pracovníkom stále k dispozícií človek z nášho štúdia. Samozrejmosťou je aj stavebný dozor, ktorý dohliada nie len na priebeh prác, ale, aj na celú agendu s tým spojenú.

Doba dodania individuálne podľa veľkosti projektu.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 951 301 225

© 2020 FRT Corporation, s.r.o.