VIZUALIZÁCIE A ANIMÁCIE EXTERIÉROV

cena

individuálne nacenenie

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Prevedenie pôdorysu do digitálnej formy.
3D model budovy / budov, vymodelovanie exteriéru projektu.
Vizualizácie vo vami preferovaných formátoch od malých pre webové rozhranie až po veľkoformátové obrázky pre billboardy. Vizualizácie je možné osadiť do už existujúceho prostredia.
Animácia projektu. Prelet - krátky film zachycujúci nehnuteľnosť.

Doba dodania cca 1 - 2 mesiace.

DOLADENIE INTERIÉRU

cena

300€/miestnosť

Priebeh práce a úkony zahrnuté v cene:

Jednoduchý 2d návrh, osobné stretnutie s konzultáciou a PDF s nákupným zoznamom potrebných zariaďovacích prvkov Rozsah 8 hodín.

Doba dodania podľa dohody s dizajnérom.

HODINOVÁ SADZBA

cena

40€/hodina

V prípade služieb nad rámec uvedený v cenovej ponuke projektu je účtovaná hodinová sadzba.

CESTOVNÉ NÁKLADY

cena

20€/hodina + 0,35€/kilometer

V prípade služieb nad rámec uvedený v cenovej ponuke projektu je účtovaná Náklady na dopravu dizajnéra / architekta na miesto stavby nad rámec uvedený v cenovej ponuke.

KONTAKTUJTE NÁS

+421 951 301 225

© 2020 FRT Corporation, s.r.o.